بازديد مدير عامل محترم شركت كشت و صنعت تكدانه جناب آقاي علي رزاقي

بازديد مدير عامل محترم شركت كشت و صنعت تكدانه جناب آقاي علي رزاقي

بازديد مدير عامل محترم شركت كشت و صنعت تكدانه جناب آقاي علي رزاقي

بازديد مدير عامل محترم شركت كشت و صنعت تكدانه جناب آقاي علي رزاقي ، عضو محترم هيّئت مديره جناب آقاي أمير رزاقي و آقاي وحيد جديدي مدير فروش 

یکشنبه  29 مهر ماه 1397

 


بازديد مدير عامل محترم شركت كشت و صنعت تكدانه جناب آقاي علي رزاقي

0 نظر

ارسال یک نظر لغو پاسخ

پر کردن فیلدهای *(ستاره دار) اجباری میباشد