جلسه آموزشی شرکت

جلسه آموزشی شرکت

جلسه آموزشی شرکت

جلسه آموزشی شرکت با موضوع "نقش تعهد سازمانی در بهره وری نیروی انسانی" در تاریخ شنبه 1400/04/11 توسط آقای سجاد الوندی ارائه گردید.

0 نظر

ارسال یک نظر لغو پاسخ

پر کردن فیلدهای *(ستاره دار) اجباری میباشد